25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zwane powszechnie RODO, mające na celu lepszą ochronę Państwa danych osobowych. Popieramy wszelkie działania zabezpieczające tego typu informacje, procesy ich przetwarzania, jak również te działania, które podnoszą świadomość w tym zakresie. My również jesteśmy zobowiązani do przestrzegania powyższego rozporządzenia, dlatego też pragniemy poinformować, iż:

Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa Postępu 11A, 02-676 Warszawa NIP 5213906299 KRS 0000858604 REGON 386967533

marka SILIKONKI.PL

1. jest administratorem Państwa danych osobowych;

2. realizuje przetwarzanie Państwa danych osobowych, które wynika z prowadzonej działalności tj. sprzedaży produktów i usług oraz marketingu bezpośredniego.

3. Cel przetwarzania ma charakter informacyjny i wynika z obsługi transakcji sprzedaży, marketingu oraz z prowadzenia działań promocyjnych obecnie, jak i w przyszłości.

4. Dane mogą być profilowane, w szczególności w celach marketingowych, prowadzenia badań i preferencji zakupowych, w tym oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Państwu preferencje, a także do wewnętrznych analiz. Państwa dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi, czy też rozliczeń podatkowych). Do profilowania będą wykorzystywane następujące kategorie danych: informacje o produktach i usługach, informacje o płatnościach, informacje zawarte w plikach cookies, informacje o adresach elektronicznych. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Państwa ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu. Mają Państwo prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Państwa działań na potrzeby marketingu bezpośredniego.

5. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail na adres: [email protected]  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na następujący adres korespondencyjny: Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa, Postępu 11A, 02-676 Warszawa

6. Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa, przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną – odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) z Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży z Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest także dobrowolne w przypadku umożliwienia Sprzedawcy przesyłania do niego treści marketingowych.

8. Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa będzie przechowywał dane osobowe Klienta do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową jaką Klient zawarł z Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa będą przechowywane przez Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

9. Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, dostawca usług prawnych, dział marketingu, dostawca usług IT. Wszystkie podmioty, którym Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy z Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa i tylko zgodnie z poleceniami Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa.

10. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do ograniczenia przetwarzania.

b) prawo dostępu do danych osobowych Klienta,

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta – „do bycia zapomnianym”

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, Klient może kontaktować się z Gadzety.pl Szymon Więckowski Spółka Komandytowa zgodnie z punktem 5 niniejszej informacji.

Kontynuuj zakupyTwój koszyk jest obecnie pusty!